ג'יוס | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'יוס

כפר ג'יוס. חלק מאדמותיו הופרדו מהכפר. כשנבנה לראשונה מכשול ההפרדה, הוא קרוב מאד לכפר עצמו והגישה לחלק גדול מאדמותיו נמנעה. לאחר עתירה לבג"ץ ששוכנע שאין עילה ביטחונית לתוואי המיכשול, המיכשול הועתק ו"החזיר"לכפר חלק מאדמותיו. בגלל אופן בניית המכשול (תשתית בטון עמוקה וקרקע כבושה (תרתי משמע), חלק גדול מהאדמות שהוחזרו לא ניתנות לעיבוד.