מחסום עסלה 1231 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום עסלה 1231