מחסום עסלה 1231 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום עסלה 1231

מחסום חקלאי ליד הכפר עסלה.
נפתח 3 פעמים ביום