מחסום ג'יוס צפון 935 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס צפון 935

מחסום זה הוקם אחרי ביטול מחסום פלאמיה הקודם, שהיה פתוח ברציפות 12 שעות, לאחר שגדר ההפרדה הועתקה מערבה בעקבות בג"צ. משמש את תושבי ג'יוס שהמחסום הקרוב לכפרם הפך לעונתי, וגם את תושבי פלאמיה שאדמותיהם בקרבתו.