View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Hebron Album

תל רומיידה: פשיטה של מג"ב על בתי השכונה
Photographer:
20/01/2020
ביקורי בית בבתים בתל רומיידה: "בודקים אם יש להם טענות"...
Photographer:
20/01/2020
Photographer:
14/01/2020
Photographer:
14/01/2020
שוהים בלתי חוקיים מנסים לעבור לישראל
Photographer:
13/01/2020
עיריית חברון מבצעת שיפוצים ברחובות והחיילים שומרים על הנעשה
Photographer:
05/01/2020
חברון: נקודת שמירה חדשה שנוספה ליד בית רחל ולאה
Photographer:
25/12/2019
חברון: זהו מחסום קבוע בשכונת קפישה, המסמן את הגבול בין אזור H1 לאזור H2
Photographer:
25/12/2019
חברון: החסימה עם שער ברזל במעבר דורא אל פאוור, סגורה ופתוחה לפרקים
Photographer:
25/12/2019
חברון: מזייפים אתרי תיירות, מדובר בסתם מערה מתחת לקבר לוט. אין מעין. אין מים
Photographer:
09/12/2019
שלטים חומים חדשים מפנים לכתובות רשמיות ישראליות בחברון "שלנו"
Photographer:
09/12/2019
חברון, מעלה תל רומידה, הרחובות ריקים
Photographer:
09/12/2019
אותו הבית המיועד להריסה בחברון
Photographer:
02/12/2019
חברון: אותו הבית המועד להריסה
Photographer:
02/12/2019
חברון: בית פלסטיני נטוש מול מערת המכפלה
Photographer:
02/12/2019
הבית הפלסטיני מול הכניסה למערכת המכפלה (רק לפלסטינים) נתפס וייהרס, ובמקומו יקום בניין חדש חיהודי חברון
אנשי האו"ם גובים עדות על פגיעה ע"י מתנחלים
Photographer:
25/11/2019
המבנים שנבנים במיוחד לאירוח הבאים לשבת ״חיי שרה״
Photographer:
18/11/2019
עיריית חברון בשיתוף עם המינהל האזרחי בונה מדרכות להולכי רגל
Photographer:
18/11/2019
Photographer:
28/10/2019
Photographer:
29/10/2019
Photographer:
29/10/2019
בכל חברון תלויים שלטים כאלה
Photographer:
20/10/2019
מת"ק חברון
Photographer:
20/10/2019
אידריס
Photographer:
22/10/2019
צו התפיסה של הרכוש הפרטי
Photographer:
07/10/2019
פתאום הבחנו בעוד דגל ישראל בבניין שנדמה לנו שאין אישור קנייה
Photographer:
07/10/2019
עבודות העפר
Photographer:
23/09/2019
טיילת דביר
Photographer:
23/09/2019
הקמת אוהלי האירוח לקראת ביקורו של ראש הממשלה
Photographer:
03/09/2019
הדירות בבית המכפלה השייכות לפלסטינים
Photographer:
02/09/2019
שלט הכניסה לבית המכפלה
Photographer:
02/09/2019
המעין והמצלמות
Photographer:
27/08/2019
בית המכפלה
Photographer:
26/08/2019
התחלת העבודות להקמת היקב
Photographer:
18/08/2019
נשים צעירות עוברות את החסימה בתחילת ציר ציון שכונת קפישה
Photographer:
05/08/2019
Photographer:
05/08/2019
חסימות בחברון
Photographer:
22/07/2019
גדרות בחברון
Photographer:
22/07/2019
שם העמדה ליד המדרגות לבית ספר קורדובה. עיכבו אותנו שם רבע שעה
Photographer:
01/07/2019
המדרגות לביתו של אידריס שמשם הורידו אותנו החיילים
Photographer:
01/07/2019