שטח C | מחסוםווטש
חווארה: מחסום פתאום אין מעבר

שטח C

בהסכם אוסלו 1994, נקבע כי שטח הגדה המערבית יחולק לשלושה אזורי שליטה לתקופת מעבר של 5 שנים:
שטח A בשליטה אזרחית ובטחונית פלסטינית. שטח A כולל את הערים הפלסטיניות, בו גרה רוב אוכלוסיית הגדה ולרשות הפלסטינית מרבית הסמכויות השלטוניות (באיור מוצג בצבע לבן יחד עם שטח B).
שטח B בשליטה אזרחית פלסטינית ובטחונית ישראלית. שטח B כולל אזורים כפריים גדולים וקטנים (מובלעות מרובות בתוך שטח C), ובו לישראל השליטה הביטחונית המלאה. לרשות הפלסטינית סמכויות בעניינים אזרחיים (באיור מוצג בצבע לבן יחד עם שטח A).
שטח C בשליטה אזרחית ובטחונית של מדינת ישראל משתרע על מעל-60% משטחי הגדה ובו מפוזרים ההתנחלויות והמאחזים ומקיפים כפרים פלסטינים. בשטח זה הותירה מדינת ישראל בידיה את כל הסמכויות הקשורות לביטחון ולניהול חיי התושבים מעבר ל 5 השנים שבמהלכן צריך היה להגיע להסכם עם הפלסטינים. שטח זה מבתר את אזורי המחיה של הפלסטינים ומונע מהם תנועה חפשית בקומות שאמרים להיות אזורי המחיה הטבעיים.

שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים
שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים

החל משנת 1994 - הקפאה.
לא לפרגולה, לא לחדר נוסף בבית, לא להגדלת בית ספר, לא לצינור מיםinfo-icon חדש, לא למשאבת מים, לא!

  • במסגרת מגבלות אלה, לא ניתן לפתח עסקים.
  • לא ניתן להתפרנס במקום המגורים.
  • לא ניתן להתאים את הצרכים למציאות - אי אפשר לקיים חיים נורמלים.

תושבים פלסטינים שחיים בשטח C נאלצים לחפש מקורות פרנסה במקומות אחרים: בהתנחלויות ובשטח מדינת ישראל. ואז.... צריך אישורי עבודה ואז....צריך אישורי מעבר.
שטח C מפותל ומפריד בצורה חריפה בין אזורי AB שמאוכלסים בצפיפות בפלסטינים.
חלקו הגדול  של שטח C הוא חקלאי חלקו מהווה עתודות קרקע להתפתחות טבעית חקלאית, עירונית ותעשיתית, לתושבים הפלסטינים גם לאלה שחיים בשטח A ו B.
שטח C הוא השטח שבו נבנות ההתנחלויות בקרב יישובים פלסטינים קיימים ועל אדמותיהם. ​

מדינת ישראל משבחת את עצמה בכך שההתנחלויות ואזורי התעשיה שלהם מספקים מקורות פרנסה לפלסטינים כ - 20000 על פי המנהל האזרחי.
עם זאת, הקמה של יוזמות תעשיה פלסטיניות אינן אפשריות בשטח C! רק לישראלים.

בשטח C מוכרזות שמורות טבע (שחלות לעיתים על שטחים חקלאיים של תושבים פלסטינים), בשטח C מוכרזים שטחי אש, שמהם מגורשים תושבים פלסטינים זה מהווה שלב ביניים להקמת האחזויות שם ישראלים מתמקמים ללא היתר וללא הפרעה (בעיקר בבקעת הירדן)

בכוח הסכם אוסלו מ 1994 מדינת ישראל אוסרת כל בנייה ופיתוח פלסטיניים ומתעלמת מצרכי האוכלוסייה.

ההשפעה העיקרית של של הכיבוש  על האזרחים החיים בגדה בשטח C, היא בפגיעה בזכויות אדם בכל תחומי החיים:

  • הגבלת תנועה,
  • הגבלה בכמות מיםinfo-icon לנפש,
  • מניעת פיתוח תשתיות,
  • מניעת בניה בהתאמה לריבוי הטבעי,
  • שיגרה של כניסה לרשות הפרט ללא התראה,
  • מניעת הגנה בעת שמתנחלים תוקפים אזרחים פלסטינים.

קיים ניגוד משווע וצורם בין אורח החיים של התושבים הפלסטינים בשטח C לבין זה של הישראלים החיים בו (ראה איור).

מאז הסכמי אוסלו ועד היום משתבשים עוד יותר תנאי החיים של הפלסטינים: שטחי אדמה שנותרים אחרי השתלטות התנחלויות שמקיפות עצמן ב"שטחי ביטחון" שנגזלים מהפלסטנים, דחוקים בין התנחלויות,  בין "שטחי אש" אמיתיים ומדומים, ו"שמורות טבע".  
חלק מיוחד משטח C - מרחב התפרinfo-icon הוא רצועה לאורך הקו הירוק שבה נפגע בצורה קשה עוד יותר רצף החיים של הפלסטנינים. לקרוא עוד>>