צפייה במחסומים | מחסוםווטש

צפייה במחסומים

כישראלים,  אנו יכולים להתנהל ברחבי הגדה בחופש רב, למעט אזהרות כניסה לערים הפלסטיניות הגדולות שהן בשליטה פלסטינית (שטחי A בעיקר). לעומת זאת - חופש התנועה של הפלסטינים תושבי הגדה מוגבל במאות מחסומים וחסימות מסוגים שונים ברחבי הגדה. עשרות מתוכם הם מחסומים קבועים וזמניים - ורק 9 מהם "מעברי גבול" כניסה לישראל הממוקמים בקרבת הקו הירוק.  כל היתר מפרידים בין אזורים שונים בגדה ומגבילים את תנועתם של הפלסטינים בשטחי מחייתם (אשר באזורי C ו-B). המתנחלים המתגוררים ברחבי הגדה המערבית עוברים באופן חפשי ממקום למקום. במקביל, על פי רצונם ובתמיכת הצבא, הם חוסמים דרכי מעבר של הפלסטינים.  

הצפייה והדיווח מהמחסומים השונים הם עיקר פעילותו של מחסוםwatch. שתיים או שלוש נשים יוצאות כצוות למשמרות במחסומים השונים, על פי סוג המחסום, ועל פי שעות הפעילות במחסום. (ראה מפת המחסומים).

מחסומי "קצה" או "מעברי גבול" - מחסומי המעבר לישראל לצורכי יומיום: עבודה, בריאות, קשרים משפחתיים, פולחן, ועוד. האפשרות לעבור בהם כרוכה בהוצאת אחד ממאה ואחד סוגי אישורים בתהליך המתואר בבירוקרטיה של הכיבוש . במחסומים אלה עוברים מדי בוקר מאות אלפי עובדים שישראל זקוקה להם, אך המעבר במחסומים רבים  מאופיין  בשעות ארוכות של הגעה אליהם ושל המתנה וכן בהשפלה - החל מהזנחת המקום וחוסר התחשבות ועד להתעמרות לשמה. כמה ממחסומי הקצה שודרגו ב-2019 ו-2020 והמעבר הפיזי בהם התקצר משמעותית.

מחסומים חקלאיים - מכשול ההפרדה לא נבנה על הקו הירוק התוואי המפותל יצר מובלעות "מרחב התפרinfo-icon", ובהם שטחים חקלאיים בבעלותם של פלסטיניים מהכפרים אותם חוצה 'הגדר.' שטחים שנותקו מבעליהם.
כ-74 מחסומים חקלאיים 
בגדר או בחומה מפרידים בין החקלאים לאדמותיהם, אך רק כשליש מהם פעילים כל השנה. ההתנהלות, לאחר הקמת מכשול ההפרדה, 'הגדר', כוונה לאפשר לחקלאים לעבור לאדמתם דרך שער בקרבת אדמותיהם ואשר נשמר על ידי החיילים. 
עם הזמן, חלק גדול מה"שעריםinfo-icon" נסגר. השערים שנותרו הפכו למחסומים חקלאיים. שעות הפתיחה של מחסומים אלו מגחיכים עיבוד חקלאי ראוי - פרימיטיבי או מודרני:  בין שלוש פעמים ביום - במיעוט מהמחסומים החקלאיים, ועד לפתיחה של פעם או פעמיים בשנה בשני שלישים מהם. בנוסף - ההליך הביורוקרטי של הוצאת היתרים למעבר במחסום החקלאי מסובך, ודורש חידוש תקופתי והגבלות רבות.

מחסומי פתע - מיקומם משתנה באופן שרירותי או בהתאם למצב הביטחוני, או כענישה קולקטיבית מסיבה לא מוגדרת: מידי פעם מוקמות סוללות עפר, מוצבות בטונדות, שערי ברזל ותעלות. על דרכים צדדיות בין כפרים, או בכניסה לכפר מסוים.

חסימות - בטונדות, סוללות עפר, תעלות חפורות באמצע הדרך, כל אלה מפרידות בין קהילות ובין כפרים. החסימות מגבילות גישה מהכביש הראשי, חוסמות שימוש בדרכי עפר שמחברות כפרים לשטחים החקלאיים של תושביהן, דרכים שבין כפרים וערים.

מחסומים סמויים - אנו מדווחות גם על "חסימות סמויות" שבהן נמנע מפלסטינים להגיע לעבד את אדמותיהם אשר בקרבת ביתם - ללא הצבת מחסום פיזי. מתנחלים מתנפלים על החקלאי ההולך לעבד את אדמתו ופוגעים בשדה וביבולים - כל זאת בעוד הצבא בפעמים רבות והולכות נמנע מהתערבות.

 

המקומות והמחסומים שמהם אנחנו מדווחות מופיעים במפת המחסומים האינטראקטיבית שלנו, והרשימה השמית עם קישור לכל הדו"חות מכל מחסום מופיעה בקישור:

 ttps://machsomwatch.org/he/checkpoint-list-maphe 

.