View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Habla checkpoint Album

השער נפתח באיחור
Photographer: Fathiya Akfa
12/05/2022
הפרצות נחסמו
Photographer: Fathiya Akfa
12/05/2022
הגדר בחבלה עדיין פרוצה
Photographer: Nina Seba
25/04/2022
חבלה: תעלה עמוקה ותלתלית במקום פרצה
Photographer: Nina Seba
25/04/2022
סגירת פרצות במחסום חקלאי חבלה: חפירה קונצרטינה חדשה
חבלה: מאז המעבר החופשי עמדת הבדיקה  נשרפה
Photographer: Annelien Kisch
21/03/2022
חבלה, סימני גלגלי רכבים
Photographer: Nina Seba
24/02/2022
זה כבר לא חורים בגדר, זה פשוט מעבר רחב ונוח ויש אפילו מקום שעברו בו כלי רכב לפי סימון הגלגלים של טרקטור ושל מכונית בבוץ היבש.
חבלה, הגדר פרוצה
Photographer: Nina Seba
24/02/2022
שער המחסום הוסר בחבלה
Photographer: Gideon D. B.
28/12/2021
שער הברזל הקטן שבביקור הקודם היה פתוח בחלקו התחתון בלבד הוסר לגמרי
פלסטינית חביבה
Photographer: Shoshi Anbar
03/01/2022
משאית שלא עברה
Photographer: Shoshi Anbar
03/01/2022
הדרך פרוצה
Photographer: Shoshi Anbar
03/01/2022
מצד אחד רשת צפופה לגדר ומצד שני פתח גדול ברשת
הולך רגל עובר בפרצה בגדר בתוך מחסום חבלה
Photographer: Shuli Bar
30/12/2021
מחסום חבלה
Photographer: Karin Lindner
26/10/2021
שער המחסום סגור
Photographer: Shoshi Anbar
04/11/2021
חנות מכולת-מסעדה
Photographer: Rachel Afek
15/08/2021
משאית עמוסת עצים
Photographer: Karin Lindner
19/09/2021
מפת כביש המשתלות
Photographer: Shoshi Anbar
05/09/2021
מפת כביש המשתלות, כביש 55
התוכנית הישנה של הרחבת כביש המשתלות
Photographer: Karin Lindner
05/09/2021
חבלה, משאית של המשתלה
Photographer: Shoshi Anbar
05/09/2021
משאית של המשתלה בדרכה לחבלה
הפרצה בגדר במחסום חבלה
Photographer: Shoshi Anbar
05/09/2021
הולכי הרגל עוברים כרגיל דרך הפרצה בגדר
זבל בקונטיינר
Photographer: Shoshi Anbar
01/08/2021
מחסום חבלה - ערמות זבל בקונטיינר והצחנה נוראית
חיילים משועממים במחסום חבלה
Photographer: Shoshi Anbar
01/08/2021
מחסום חבלה
Photographer: Shoshi Anbar
01/08/2021
משאית של המשתלה עוברת את המחסום
מחסום חבלה
Photographer: Nina Seba
05/07/2021
תור הולכי הרגל במחסום חבלה
הפרצה בשער במחסום חבלה
Photographer: Pitzy Steiner
03/06/2021
מחסום חבלה
Photographer: Karin Lindner
03/10/2019
משאית עמוסת עצים צעירים יוצאת ממחסום חבלה
Photographer: Karin Lindner
25/02/2021
אשה מנסה לחזור לביתה בחבלה
Photographer: Karin Lindner
24/02/2021
אשה עם שקית גדולה על ראשה מלאה מכלי פלסטיק ריקים מגיעה למחסום חבלה
האשה חוזרת על עקבותיה
Photographer: Karin Lindner
24/02/2021
האשה חוזרת כלעומת שבאה כי האישור שלה תקף רק למחסום אליהו (109) המרוחק
שתי פרצות גדולות בשער המחסום.
Photographer:
10/06/2020
רכבים מחכים משני צידי המחסום
Photographer:
01/12/2020
המחסום נפתח באיחור והמכוניות מחכות
מחכים לפתיחת שער המחסום
Photographer:
01/12/2020
השער נפתח באיחור. שני פלסטינים מחכים לפתיחת שער המחסום
אשה מבוגרת
Photographer: Pitzy Steiner
12/08/2020
הפרצה בשער
Photographer: Pitzy Steiner
12/08/2020
השער הפרוץ בחבלה
Photographer: Ronny Perlman
24/12/2020
מחכים לבדיקה
Photographer: Nina Seba
25/11/2020