View Album | Page 2 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Etzion DCO Album

שירותי הנשים במת"ק עציון נקיים יותר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
30/10/2019
שיפור בתחזוקת שירותי הנשים במת"ק עציון: יש מים בכיור!
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer: Rachel Afek
02/09/2019
הפעם הדלת לשרותים היתה פתוחה, אבל הטינופת נשארה מזעזעת
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
מישהו מנסה למשוך צינור כדי לנקות את שרותי הנשים, אבל אין מים...
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
השלט על הקיר אוסר על אכילה ושתייה בזמן ההמתנה, זאת כאשר אנשים מחכים כאן שעות ארוכות
Photographer: Natanya Gizburg
07/10/2019
שלושתנו, צעירות בלב ומתקדמות בשנים - שלומית ה"תינוקת" (70), נתניה (80) ואורה (90), מוחצאות זמן בגילנו המתקדם לצאת למת"קים ולעמוד -גוף ונשמה- מול הכיבוש, המתנחלים, המחסומים, הצבא והמשטרה
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer: Rachel Afek
03/10/2019
כרגיל ממתינים בשמש הקופחת
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
הדלת לאולם ההמתנה במת"ק עציון שוב נעולה, אנשים ממתינים בחוץ. דרך החלון מישהו לוקח מהם את תעודות הזהות ועורך רשימת המתנה שתחכה להם כאשר יכנסו פנימה.
יזמות במת"ק עציון. לממתינים - מכירת קפה מתרמוס
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
שלומית ונתניה מקבלות קהל במשרד הסמוך לביוב ולשירותים הסגורים
Photographer: מתנדב
09/09/2019
שלומית ונתניה מקבלות קהל במשרד הסמוך לביוב ולשירותים הסגורים
הדלת לאולם ההמתנה במת"ק עציון שוב נעולה, אנשים ממתינים בחוץ. בשמש. החיילים בפנים במיזוג
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
כשסיימנו ועזבנו נשארו בחוץ אדם אחד או שני אנשים, הדלת עדיין סגורה ונעולה נעולה אולי כדי להגן על המת"ק מפני הסתערות ההמונים
בקצה האולם אישה ממתינה כבר שעות עם תינוק בזרועותיה.
Photographer: Natanya Ginsburg
16/09/2019
שלומית שומעת מאחד הפלסטינים כי הוא הולך לערב את הרשות הפלסטינית בהזנחה האיומה של ניקון השירותים במת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
16/09/2019
אנשים צובאים על דלתו הסגורה של המת"ק. דוכן של קפה מתרמוס צץ בחוץ
Photographer: Natanya Ginsburg
04/09/2019
2019 מת"ק עציון: אשים מחכים בחוץ כי האולם מלא וחייל מפקח על הדלת
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
14/08/2019
מת"ק עציון 2019: רק הגענו למת"ק ואורה ושלומית כבר מקבלות פניות במשרד המאולתר שלנו..
Photographer: Natanya Ginsburg
19/08/2019
2019 מת"ק עציון: היום פתחו בתשע במקום בשמונה. עם פתיחת האולם התפרץ פנימה קהל גדול
Photographer: Shlomit Steinitz
19/08/2019
מת"ק עציון: הצפיפות מתחילה כבר בכניסה
Photographer: Anat Tueg
14/08/2019
מת"ק עציון 7.8.2019: ההגיינה של הכיבוש תואמת לכל אספקט אחר שלו (תא 2)
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.2019: ההגיינה של הכיבוש תואמת לכל אספקט אחר שלו (תא 1)
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.19: יושבים באולם המת"ק שעות רבות. ומי שנזקק לשירותים?
Photographer: RONIT HRAMATI-DAHAN
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.19 - עמדת המספרים לתור והצג, כאילו העניינים מתנהלים בסדר. אבל הם לא.
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
07/08/2019
זה מה שהכיבוש מסוגל לעשות לרווחת הנתינים הכבושים
Photographer: Shlomit Steinitz
12/08/2019
מת"ק עציון: הצג הראה את המספר 59 כשהגענו. אחרי שעה וחצי כשעזבנו ראינו שרק 26 אנשים טופלו! כאמור, זה יומו של הצב.
Photographer: Natanya Ginsburg
05/08/2019
האולם חם מאוד. הזיעה נוטפת. המיזוג, וגם המסך על הקיר שמקרין תמונות של פלסטינים מאושרים תחת הכיבוש, הם הסוואה בלבד
Photographer: Shlomit Steinitz
05/08/2019
מת"ק עציון: הגענו בשעה 10.40. כבר מבחוץ יכולנו לראות שהצפיפות באולם הייתה כה גדולה שרבים חיכו בחוץ
Photographer: Natanya Ginsburg
05/08/2019
מת"ק עציון: שלומית מוקפת אנשים שמבקשים עזרה בשלל בעיות הקשורות לבירוקרטיה של הכיבוש
Photographer: Natanya Ginsburg
22/07/2019
מתק עציון: אנשים חוזרים ומתקבצים ליד הקרוסלה בדרך למשרדים
Photographer: Natanya Ginsburg
22/07/2019
מת"ק עציון: הכיבוש נראה נפלא במסכי התעמולה במת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
22/07/2019
מת"ק עציון: עוברים בקרוסלה אל המשרדים
Photographer: Natanya Ginsburg
06/07/2019
מת"ק עציון - ממתינים להיכנס למשרדי המת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
30/06/2019
אורה משקיפה באולם ההמתנה של המת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
24/06/2019
כבר במגרש החנייה של מת"ק עציון אנשים ניגשו ושטחו בפנינו בעיות שונות
Photographer: Natanya Ginzburg
24/06/2019
מת"ק עציון: אנשים בחרו לשבת בצל בחוץ, ממילא המתנה ארוכה מאוד עמדה לפניהם
Photographer: Natanya Ginzburg
10/06/2019
מת"ק עציון: אדם שבא להתייעץ אתנו הראה לנו מסמך שכתוב רובו בעברית וכמה מיליפם בערבית. מי שכתב עבורו את ההצהרה בלבל בין המינים כך שלקח לנו קצת זמן עד שהבנו שהמסמך נוגע לאשתו.
Photographer: Natanya Gizburg
10/06/2019
מת"ק עציון: אנשים רבים מחכים לכרטיס מגנטי ובנוסף יש להם אינספור בעיות.
Photographer: Natanya Ginsburg
10/06/2019