הזמנה לסיור | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הזמנה לסיור

הזמנה לסיור במרכז בגדה המערבית

בין קלקיליה לאלפי מנשה, בין קדום לקדומים, בין מסחה לאלקנה נפגוש בכפריהם פלסטינים
שממשיכים להאמין בשלום, נשמע על אורחות חייהם ומחשבותיהם.

 

הסיורים הקרובים בעברית: 
יום רביעי 29.11 | יום שבת 9.12
יום רביעי 20.12
יום שבת 20.1.2018 | יום רביעי 24.1.2018

 

 English tours
הסיורים הקרובים לגדה המערבית - באנגלית

 Wed  13.12 
Sun 7.1.2018
________________________

להרשמה, נא להשלים פרטים בטופס >>

כל הסיורים יוצאים מתל אביב. פרטים ישלחו לנרשמים

כל הדרכים בשליטת צה"ל               משך הסיורים כ- 7 שעות.

לבירורים מיוחדים - דוא"ל: [email protected]

או טלפון: 055-6641797 

.

מחסום חקלאי זמן קצוב למעבר לחלקה שבבעלותך
מחסום חקלאי זמן קצוב לעבור לעבוד לחלקה שבבעלותך ולחזור ממנה