הזמנה לסיור במרכז הגדה | מחסוםווטש

הזמנה לסיור במרכז הגדה

הזמנה לסיור במרכז בגדה המערבית

בין קלקיליה לאלפי מנשה, בין קדום לקדומים, בין מסחה לאלקנה נפגוש בכפריהם פלסטינים
שממשיכים להאמין בשלום, נשמע על אורחות חייהם ומחשבותיהם.

הסיורים הקרובים בעברית: 
שבת 29.4
יום ב', 8.5 | שבת, 20.5

הזמנה לסיור בבקעת הירדן:

עמק נעלם,
אנשים שקופים
האמנם? 

הצטרפו לסיור בהדרכת דפנה בנאי:

שבת 6 במאי

מחסום חקלאי זמן קצוב למעבר לחלקה שבבעלותך
מחסום חקלאי זמן קצוב לעבור לעבוד לחלקה שבבעלותך ולחזור ממנה