הזמנה לסיור | מחסוםווטש

הזמנה לסיור

הזמנה לסיור במרכז בגדה המערבית

בין קלקיליה לאלפי מנשה, בין קדום לקדומים, בין מסחה לאלקנה נפגוש בכפריהם פלסטינים
שממשיכים להאמין בשלום, נשמע על אורחות חייהם ומחשבותיהם.

הסיורים הקרובים בעברית: 
יום רביעי 26.7
יום רביעי 9.8 | יום שבת 12.8

הזמנה לסיור בבקעת הירדן:

עמק נעלם,
אנשים שקופים
האמנם? 

סיורים בהדרכת דפנה בנאי יתחדשו לקראת אוקטובר

מחסום חקלאי זמן קצוב למעבר לחלקה שבבעלותך
מחסום חקלאי זמן קצוב לעבור לעבוד לחלקה שבבעלותך ולחזור ממנה