בית עינון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית עינון

ב', 27.05.2013 (צוות משטרה) בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.5.13, בוקר
ב', 08.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.8.11, בוקר
ב', 01.11.2010 בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.11.10, בוקר
ב', 25.10.2010 בית אומר, בית לחם (300), בית עינון, נבי יונס, יום ב' 25.10.10, בוקר
בית עינון
ב', 06.09.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.9.10, בוקר
ב', 09.08.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.8.10, בוקר
ב', 02.03.2009 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 2.3.09, בוקר
ב', 02.02.2009 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 2.2.09, בוקר
ב', 05.01.2009 אל נשאש, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 5.1.09, בוקר
ב', 29.12.2008 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.12.08, בוקר
ב', 01.09.2008 אל נשאש, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 1.9.08, בוקר
ב', 07.04.2008 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 7.4.08, בוקר
ב', 22.10.2007 מת"ק עציון, יום ב' 22.10.07, בוקר