בית דג'ן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית דג'ן