אל מור'ייר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל מור'ייר