Abu Dis | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

Abu Dis

ד', 16.09.2015 Abu Dis, Sawahira ash Sharkiya, Sheikh Saed
א', 31.05.2015 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed
ג', 19.05.2015 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan
ג', 12.05.2015 'Anata-Shu'afat, Abu Dis
ג', 10.02.2015 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed
ד', 31.12.2014 Abu Dis
ג', 02.12.2014 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Silwan
ה', 11.09.2014 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sawahira ash Sharkiya
ה', 28.08.2014 Abu Dis, Sawahira ash Sharkiya, Sheikh Saed
ה', 21.08.2014 Abu Dis, Al Jib (Givat Zeev)
ג', 22.07.2014 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed
ה', 13.02.2014 Abu Dis, Cliff Hotel, Sawahira ash Sharkiya, Sheikh Saed
ב', 10.02.2014 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed
ה', 30.01.2014 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed
ב', 23.12.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed
ב', 04.11.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar), Mon 4.11.13, Afternoon
ב', 21.10.2013 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 21.10.13, Morning
ה', 17.10.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 17.10.13, Morning
ב', 14.10.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Walaja, Mon 14.10.13, Morning
ב', 07.10.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 7.10.13, Morning
ה', 03.10.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 3.10.13, Morning
ב', 26.08.2013 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 26.8.13, Morning
ה', 15.08.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 15.8.13, Morning
ו', 19.07.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 19.7.13, Morning
ו', 12.07.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Fri 12.7.13, Morning
ו', 12.07.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 12.7.13, Morning
ב', 24.06.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar), Mon 24.6.13, Afternoon
ה', 20.06.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 20.6.13, Morning
ג', 18.06.2013 Abu Dis, Ras abu Sbitan, Sheikh Sa'ed, Silwan,
ה', 13.06.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 13.6.13, Morning
ב', 10.06.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar), Mon 10.6.13, Afternoon
ה', 06.06.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 6.6.13, Morning
ג', 04.06.2013 Abu Dis, Ras Abu sbitan,Sheikh Saed,, Silwan, Tue 4.6.13, Morning
ג', 28.05.2013 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 28.5.13, Morning
ד', 22.05.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 22.5.13, Morning
ש', 18.05.2013 Abu Dis, Sat 18.5.13, Morning
ה', 16.05.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 16.5.13, Morning
ה', 09.05.2013 Abu Dis, Sawahira ash Sharkiya, Sheikh Saed, Thu 9.5.13, Morning
ג', 07.05.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 7.5.13, Morning
ב', 06.05.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar), Mon 6.5.13, Afternoon
ה', 25.04.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 25.4.13, Morning
ג', 23.04.2013 Abu Dis, Cliff Hotel, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 23.4.13, Morning
ה', 18.04.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 18.4.13, Morning
ה', 11.04.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 11.4.13, Morning
ב', 08.04.2013 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar),
ה', 04.04.2013 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 4.4.13, Morning
ה', 07.02.2013 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 7.2.13, Morning
ה', 17.01.2013 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 17.1.13, Morning
ה', 13.12.2012 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 13.12.12, Morning
ה', 06.12.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 6.12.12, Morning
ה', 29.11.2012 Abu Dis, Jerusalem, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 29.11.12, Morning
ה', 08.11.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 8.11.12, Morning
ד', 07.11.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Silwan, Wed 7.11.12, Morning
ב', 29.10.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 29.10.12, Afternoon
ה', 25.10.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 25.10.12, Morning
א', 21.10.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Wadi Nar, Sun 21.10.12, Afternoon
ה', 18.10.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 18.10.12, Morning
ב', 15.10.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 15.10.12, Afternoon
ה', 11.10.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 11.10.12, Morning
ה', 04.10.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 4.10.12, Morning
ה', 27.09.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 27.9.12, Morning
ה', 06.09.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 6.9.12, Morning
ה', 30.08.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 30.8.12, Morning
ו', 17.08.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 17.8.12, Morning
ו', 10.08.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 10.8.12, Morning
ו', 03.08.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 3.8.12, Morning
א', 29.07.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 29.7.12, Morning
ג', 24.07.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 24.7.12, Morning
ג', 17.07.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 17.7.12, Morning
ה', 12.07.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Ras Hamis, Thu 12.7.12, Morning
ה', 05.07.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 5.7.12, Morning
ג', 03.07.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 3.7.12, Morning
ג', 26.06.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 26.6.12, Morning
ה', 21.06.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 21.6.12, Morning
ה', 14.06.2012 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 14.6.12, Morning
ג', 12.06.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 12.6.12, Morning
ג', 05.06.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 5.6.12, Morning
ה', 31.05.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 31.5.12, Morning
ו', 18.05.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Fri 18.5.12, Morning
ה', 10.05.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 10.5.12, Morning
ה', 03.05.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 3.5.12, Morning
ה', 19.04.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 19.4.12, Morning
ג', 17.04.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 17.4.12, Morning
ה', 05.04.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 5.4.12, Morning
ה', 29.03.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 29.3.12, Morning
ה', 22.03.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 22.3.12, Morning
ג', 20.03.2012 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 20.3.12, Morning
ג', 13.03.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 13.3.12, Afternoon
ב', 05.03.2012 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 5.3.12, Afternoon
ב', 27.02.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 27.2.12, Afternoon
ה', 23.02.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 23.2.12, Morning
ג', 14.02.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 14.2.12, Morning
ג', 14.02.2012 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Tue 14.2.12, Morning
ב', 30.01.2012 'Anata-Shu'afat, Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar), Mon 30.1.12, Afternoon
ה', 26.01.2012 Abu Dis, Sheikh Saed, Anata, Thu 26.1.12, Morning
ב', 23.01.2012 'Anata-Shuafat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 23.1.12, Morning
ד', 11.01.2012 'Anata-Shuafat, Abu Dis, Wed 11.1.12, Morning
ג', 10.01.2012 'Anata-Shuafat, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 10.1.12, Morning
ה', 05.01.2012 'Anata-Shuafat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 5.1.12, Morning
ה', 29.12.2011 'Anata-Shuafat, Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 29.12.11, Morning
ג', 27.12.2011 'Anata-Shuafat, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 27.12.11, Morning
ה', 15.12.2011 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 15.12.11, Morning
ג', 13.12.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Shuafat, Tue 13.12.11, Morning
ג', 29.11.2011 Abu Dis, Sheikh Saed
ג', 29.11.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan, Olive Terminal
ה', 24.11.2011 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.11.11, Morning
ג', 22.11.2011 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 22.11.11, Morning
ה', 17.11.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 17.11.11, Morning
ג', 15.11.2011 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 15.11.11, Morning
ה', 10.11.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 10.11.11, Morning
ה', 03.11.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 3.11.11, Morning
א', 30.10.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Sun 30.10.11, Morning
ה', 27.10.2011 Abu Dis, Wadi Nar, Az- Za-ayyem
ה', 06.10.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wadi Nar, Thu 6.10.11, Morning
ב', 26.09.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 26.9.11, Afternoon
ב', 12.09.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Mon 12.9.11, Morning
ה', 08.09.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 8.9.11, Morning
ב', 29.08.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Mon 29.8.11, Morning
ו', 26.08.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 26.8.11, Morning
ו', 05.08.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 5.8.11, Morning
ה', 04.08.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 4.8.11, Morning
ב', 25.07.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Mon 25.7.11, Morning
ג', 19.07.2011 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 19.7.11, Afternoon
ה', 07.07.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wadi Nar, Thu 7.7.11, Morning
ד', 06.07.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan, Wed 6.7.11, Afternoon
ב', 04.07.2011 Abu Dis, Wadi Nar, Silwan, Sheikh Saed, Mon 4.7.11, Morning
ד', 29.06.2011 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 29.6.11, Afternoon
ד', 29.06.2011
ג', 28.06.2011 Abu Dis, Wadi Nar, Tue 28.6.11, Morning
ה', 23.06.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 23.6.11, Morning
ב', 20.06.2011 Abu Dis, Wadi Nar , Mon 20.6.11, Morning
ה', 16.06.2011 Abu Dis, Sawachre, Sheikh Saed, Thu 16.6.11, Morning
ב', 13.06.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheik Saed, Silwan, Mon 13.6.11, Morning
ה', 09.06.2011 Abu Dis, Az-za'ayyem, Wadi Nar, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 9.6.11, Morning
ב', 06.06.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan, Mon 6.6.11, Morning
ה', 02.06.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 2.6.11, Morning
ד', 25.05.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Wed 25.5.11, Morning
Abu Dis, Wadi Nar
ג', 17.05.2011 Abu Dis, Wadi Nar
ה', 12.05.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Container - Vadi Nar
ה', 05.05.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 5.5.11, Morning
ד', 04.05.2011 Abu Dis, Vadi Nar -Container ,Silwan, Sheikh Saed, Wed 4.5.11, Morning
ה', 28.04.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 28.4.11, Morning
ה', 14.04.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Sawaharra Thu 14.4.11, Morning
ה', 31.03.2011 Abu Dis, Thu 31.3.11, Morning
ד', 30.03.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 30.3.11, Morning
ד', 30.03.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 30.3.11, Afternoon
ה', 24.03.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.3.11, Morning
ה', 17.03.2011 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 17.3.11, Morning
ד', 16.03.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Wed 16.3.11, Morning
ד', 09.03.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Silwan, Wed 9.3.11, Morning
ה', 24.02.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 24.2.11, Morning
ב', 21.02.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 21.2.11, Afternoon
ג', 15.02.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 15.2.11, Afternoon
ה', 10.02.2011 'Anata, Abu Dis, Thu 10.2.11, Afternoon
ה', 10.02.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 10.2.11, Morning
ד', 02.02.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan, Wed 2.2.11, Morning
ה', 27.01.2011 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 27.1.11, Morning
ד', 26.01.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Wed 26.1.11, Morning
ד', 19.01.2011 Abu Dis, Epiphany at the Baptisal Site - Qaser el Yahud, on the Jordan River
ה', 13.01.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 13.1.11, Morning
ד', 12.01.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Wed 12.1.11, Afternoon
ה', 06.01.2011 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 6.1.11, Morning
ג', 28.12.2010 Abu Dis, Tue 28.12.10, Morning
ב', 27.12.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Silwan, Mon 27.12.10, Afternoon
ה', 23.12.2010 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 23.12.10, Morning
ד', 22.12.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Wed 22.12.10, Morning
ב', 20.12.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 20.12.10, Afternoon
ב', 20.12.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 20.12.10, Afternoon
ה', 02.12.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 2.12.10, Morning
ד', 01.12.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Olive Terminal
ה', 25.11.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 25.11.10, Morning
ד', 24.11.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Wed 24.11.10, Morning
ה', 18.11.2010 Abu Dis, Thu 18.11.10, Morning
ד', 17.11.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 17.11.10, Morning
א', 14.11.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 14.11.10, Afternoon
ד', 10.11.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Wed 10.11.10, Morning
ה', 04.11.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Olive Crossing,
ה', 28.10.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 28.10.10, Morning
ה', 21.10.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 21.10.10, Morning
ד', 20.10.2010 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 20.10.10, Afternoon
ה', 14.10.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 14.10.10, Morning
ד', 13.10.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Silwan, Wed 13.10.10, Morning
ה', 07.10.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan, Thu 7.10.10, Morning
ד', 06.10.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 6.10.10, Afternoon
ג', 05.10.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), יום ג' 5.10.10, אחה"צ
ה', 30.09.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 30.9.10, Morning
ג', 28.09.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Silwan, Tue 28.9.10, Morning
ג', 21.09.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Silwan, Tue 21.9.10, Morning
ה', 16.09.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 16.9.10, Morning
ו', 03.09.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 3.9.10, Morning
ה', 02.09.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 2.9.10, Morning
ד', 01.09.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 1.9.10, Afternoon
ג', 31.08.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 31.8.10, Afternoon
ה', 26.08.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 26.8.10, Morning
ה', 19.08.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 19.8.10, Morning
ו', 13.08.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 13.8.10, Morning
ג', 20.07.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 20.7.10, Morning
ב', 19.07.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 19.7.10, Afternoon
ה', 15.07.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Thu 15.7.10, Afternoon
ג', 13.07.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 13.7.10, Afternoon
ג', 06.07.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 6.7.10, Morning
ה', 01.07.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 1.7.10, Morning
ג', 29.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 29.6.10, Morning
ב', 28.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 28.6.10, Afternoon
ב', 28.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 28.6.10, Afternoon
ב', 28.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 28.6.10, Afternoon
ב', 28.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 28.6.10, Afternoon
ב', 28.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 28.6.10, Afternoon
ד', 23.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 23.6.10, Afternoon
ג', 22.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 22.6.10, Afternoon
ב', 21.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 21.6.10, Afternoon
ב', 14.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 14.6.10, Afternoon
ה', 10.06.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 10.6.10, Morning
ב', 07.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 7.6.10, Afternoon
א', 06.06.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 6.6.10, Morning
ה', 03.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 3.6.10, Morning
ד', 02.06.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 2.6.10, Afternoon
א', 30.05.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Sun 30.5.10, Morning
ה', 27.05.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 27.5.10, Morning
ה', 13.05.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 13.5.10, Afternoon
ב', 10.05.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 10.5.10, Afternoon
ה', 06.05.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 6.5.10, Morning
ג', 04.05.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 4.5.10, Afternoon
ג', 04.05.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 4.5.10, Afternoon
ה', 29.04.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 29.4.10, Morning
ד', 14.04.2010 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 14.4.10, Afternoon
ה', 08.04.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 8.4.10, Morning
ה', 01.04.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 1.4.10, Morning
ה', 25.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Thu 25.3.10, Morning
א', 21.03.2010 'Anata, Abu Dis, Sheikh Saed, Sun 21.3.10, Morning
ה', 18.03.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 18.3.10, Morning
ג', 16.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 16.3.10, Morning
ג', 16.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 16.3.10, Morning
ג', 16.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 16.3.10, Morning
ג', 16.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 16.3.10, Morning
ג', 16.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 16.3.10, Morning
ה', 11.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 11.3.10, Morning
ד', 10.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 10.3.10, Afternoon
ה', 04.03.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 4.3.10, Morning
ד', 03.03.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 3.3.10, Afternoon
ג', 23.02.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 23.2.10, Afternoon
א', 21.02.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 21.2.10, Morning
ה', 18.02.2010 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 18.2.10, Morning
ד', 17.02.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 17.2.10, Afternoon
ב', 15.02.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, יום ב' 15.2.10, בוקר
ה', 11.02.2010 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 11.2.10, Morning
א', 07.02.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 7.2.10, Morning
ד', 03.02.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 3.2.10, Afternoon
ה', 28.01.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 28.1.10, Morning
ה', 21.01.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 21.1.10, Morning
א', 10.01.2010 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 10.1.10, Morning
ד', 06.01.2010 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 6.1.10, Afternoon
א', 03.01.2010 Abu Dis, Sheikh Saed, Sun 3.1.10, Morning
ה', 31.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 31.12.09, Morning
א', 27.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 27.12.09, Morning
ה', 24.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.12.09, Morning
ה', 10.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 10.12.09, Morning
ב', 07.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 7.12.09, Afternoon
א', 06.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 6.12.09, Morning
ג', 01.12.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 1.12.09, Afternoon
ה', 26.11.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 26.11.09, Morning
ה', 19.11.2009 , Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 19.11.09, Morning
א', 08.11.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 8.11.09, Morning
ה', 05.11.2009 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 5.11.09, Morning
ה', 05.11.2009 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 5.11.09, Morning
ב', 02.11.2009 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 2.11.09, Afternoon
ב', 26.10.2009 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 26.10.09, Afternoon
ה', 08.10.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 8.10.09, Morning
ה', 01.10.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 1.10.09, Morning
ג', 29.09.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 29.9.09, Afternoon
ה', 24.09.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.9.09, Morning
ו', 18.09.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 18.9.09, Morning
ה', 17.09.2009 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 17.9.09, Morning
ג', 15.09.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 15.9.09, Afternoon
ג', 08.09.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 8.9.09, Afternoon
ב', 07.09.2009 Abu Dis, Nuaman, Sheikh Saed, Mon 7.9.09, Afternoon
ו', 04.09.2009 'Anata, Abu Dis, Fri 4.9.09, Morning
ד', 02.09.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 2.9.09, Afternoon
ג', 01.09.2009 'Anata, Abu Dis, Sheikh Saed, Tue 1.9.09, Morning
ו', 28.08.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 28.8.09, Morning
ה', 27.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 27.8.09, Morning
ג', 25.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 25.8.09, Afternoon
ה', 20.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 20.8.09, Morning
ג', 18.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 18.8.09, Afternoon
ב', 17.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 17.8.09, Afternoon
ג', 11.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 11.8.09, Afternoon
ד', 05.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 5.8.09, Afternoon
ג', 04.08.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 4.8.09, Morning
ג', 28.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 28.7.09, Afternoon
ג', 28.07.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 28.7.09, Morning
ב', 27.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 27.7.09, Morning
ד', 22.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 22.7.09, Morning
ד', 15.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 15.7.09, Morning
א', 12.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), יום א' 12.7.09, אחה"צ
ה', 09.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 9.7.09, Morning
ב', 06.07.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 6.7.09, Afternoon
ג', 30.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 30.6.09, Afternoon
ג', 30.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 30.6.09, Afternoon
ג', 30.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 30.6.09, Afternoon
ג', 30.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 30.6.09, Afternoon
א', 28.06.2009 Abu Dis, Sun 28.6.09, Afternoon
ד', 24.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 24.6.09, Morning
ש', 20.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sat 20.6.09, Morning
ד', 17.06.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 17.6.09, Morning
ב', 15.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 15.6.09, Afternoon
א', 14.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 14.6.09, Afternoon
ה', 11.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 11.6.09, Morning
ד', 10.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 10.6.09, Morning
ה', 04.06.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 4.6.09, Morning
ג', 02.06.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 2.6.09, Afternoon
ה', 28.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Thu 28.5.09, Morning
ה', 21.05.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 21.5.09, Morning
ד', 20.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 20.5.09, Morning
ג', 19.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 19.5.09, Afternoon
ב', 18.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 18.5.09, Afternoon
ו', 15.05.2009 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 15.5.09, Morning
ה', 14.05.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 14.5.09, Morning
ד', 13.05.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 13.5.09, Morning
ד', 06.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 6.5.09, Morning
ג', 05.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 5.5.09, Afternoon
ב', 04.05.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 4.5.09, Afternoon
ה', 30.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 30.4.09, Morning
ה', 23.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 23.4.09, Morning
ד', 22.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 22.4.09, Morning
ב', 20.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 20.4.09, Afternoon
א', 19.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 19.4.09, Afternoon
ה', 16.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 16.4.09, Morning
ה', 09.04.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 9.4.09, Morning
ג', 07.04.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 7.4.09, Morning
ה', 26.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 26.3.09, Morning
ד', 25.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 25.3.09, Morning
ב', 23.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 23.3.09, Morning
א', 22.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 22.3.09, Afternoon
ה', 19.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 19.3.09, Morning
ב', 16.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 16.3.09, Morning
ה', 12.03.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 12.3.09, Morning
ג', 10.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 10.3.09, Morning
א', 08.03.2009 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 8.3.09, Morning
ד', 04.03.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 4.3.09, Morning
ש', 28.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sat 28.2.09, Afternoon
ה', 26.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 26.2.09, Morning
ד', 25.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 25.2.09, Morning
ב', 23.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 23.2.09, Morning
ה', 19.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 19.2.09, Morning
ג', 17.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 17.2.09, Afternoon
ג', 17.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), יום ג' 17.2.09, בוקר
ב', 16.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 16.2.09, Morning
ב', 16.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 16.2.09, Afternoon
ה', 12.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 12.2.09, Morning
ג', 10.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 10.2.09, Afternoon
ב', 09.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 9.2.09, Morning
ב', 09.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 9.2.09, Afternoon
ה', 05.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 5.2.09, Morning
ד', 04.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 4.2.09, Afternoon
ג', 03.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 3.2.09, Morning
ב', 02.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 2.2.09, Morning
א', 01.02.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 1.2.09, Afternoon
ה', 29.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 29.1.09, Morning
ג', 27.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 27.1.09, Afternoon
ג', 27.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 27.1.09, Morning
ג', 20.01.2009 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 20.1.09, Morning
ב', 19.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 19.1.09, Morning
א', 18.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 18.1.09, Afternoon
ה', 15.01.2009 'Anabta, Abu Dis, Container (Wadi Nar), יום ה' 15.1.09, בוקר
ג', 13.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 13.1.09, Morning
ג', 13.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 13.1.09, Afternoon
ה', 08.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Hizma, Thu 8.1.09, Morning
ג', 06.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 6.1.09, Afternoon
ג', 06.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 6.1.09, Morning
ב', 05.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 5.1.09, Afternoon
א', 04.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 4.1.09, Afternoon
ה', 01.01.2009 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 1.1.09, Morning
ג', 30.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 30.12.08, Afternoon
ג', 30.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 30.12.08, Morning
ב', 29.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 29.12.08, Afternoon
ג', 23.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 23.12.08, Afternoon
ג', 23.12.2008 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 23.12.08, Morning
א', 21.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 21.12.08, Afternoon
א', 21.12.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 21.12.08, Morning
ה', 18.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), יום ה' 18.12.08, בוקר
ד', 17.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 17.12.08, Morning
ג', 16.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 16.12.08, Afternoon
ב', 15.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 15.12.08, Afternoon
ב', 15.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 15.12.08, Morning
ג', 09.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 9.12.08, Afternoon
ה', 04.12.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 4.12.08, Morning
ב', 01.12.2008 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 1.12.08, Morning
א', 30.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 30.11.08, Afternoon
ה', 27.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 27.11.08, Morning
ד', 26.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 26.11.08, Morning
ב', 24.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 24.11.08, Morning
ד', 19.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 19.11.08, Morning
ג', 18.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 18.11.08, Afternoon
ב', 17.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 17.11.08, Afternoon
ה', 13.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 13.11.08, Morning
ד', 12.11.2008 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 12.11.08, Morning
ב', 10.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 10.11.08, Morning
א', 09.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 9.11.08, Afternoon
ד', 05.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 5.11.08, Morning
ב', 03.11.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 3.11.08, Morning
ה', 30.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 30.10.08, Morning
ד', 29.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 29.10.08, Morning
ב', 27.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 27.10.08, Afternoon
ב', 27.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 27.10.08, Morning
א', 26.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 26.10.08, Morning
ה', 23.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 23.10.08, Morning
ד', 22.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 22.10.08, Morning
ד', 08.10.2008 'Anata, Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 8.10.08, Morning
ג', 07.10.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 7.10.08, Afternoon
ו', 26.09.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 26.9.08, Morning
ה', 25.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 25.9.08, Morning
ד', 24.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, יום ד' 24.9.08, בוקר
ג', 23.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 23.9.08, Afternoon
ב', 22.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 22.9.08, Afternoon
ו', 19.09.2008 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 19.9.08, Morning
ו', 19.09.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 19.9.08, Morning
ה', 18.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 18.9.08, Morning
ג', 16.09.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Tue 16.9.08, Afternoon
ו', 12.09.2008 'Anata, Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 12.9.08, Morning
ו', 12.09.2008 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Fri 12.9.08, Morning
ה', 11.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 11.9.08, Morning
ד', 10.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 10.9.08, Morning
ג', 09.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 9.9.08, Afternoon
ב', 08.09.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 8.9.08, Morning
ה', 04.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 4.9.08, Afternoon
ד', 03.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 3.9.08, Morning
ב', 01.09.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 1.9.08, Afternoon
ה', 21.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 21.8.08, Morning
ד', 20.08.2008 Abu Dis, Wed 20.8.08, Afternoon
ד', 20.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 20.8.08, Morning
ב', 18.08.2008 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 18.8.08, Morning
ה', 14.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 14.8.08, Morning
ד', 13.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 13.8.08, Morning
ב', 11.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 11.8.08, Afternoon
ה', 07.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 7.8.08, Morning
ה', 07.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 7.8.08, Afternoon
ד', 06.08.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 6.8.08, Morning
ה', 31.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 31.7.08, Morning
ד', 30.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 30.7.08, Morning
ה', 24.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.7.08, Afternoon
ה', 24.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 24.7.08, Morning
ד', 23.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 23.7.08, Morning
ג', 22.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 22.7.08, Afternoon
ב', 21.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 21.7.08, Morning
ב', 21.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Nuaman, Sheikh Saed, Mon 21.7.08, Afternoon
ה', 17.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 17.7.08, Morning
ד', 16.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 16.7.08, Morning
ה', 10.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 10.7.08, Morning
ה', 10.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 10.7.08, Afternoon
ד', 09.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 9.7.08, Morning
ב', 07.07.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 7.7.08, Morning
ה', 03.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 3.7.08, Afternoon
ה', 03.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 3.7.08, Morning
ד', 02.07.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 2.7.08, Morning
ב', 30.06.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 30.6.08, Morning
ה', 26.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 26.6.08, Morning
ה', 26.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 26.6.08, Afternoon
ב', 23.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 23.6.08, Morning
א', 22.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 22.6.08, Morning
ה', 19.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Thu 19.6.08, Afternoon
ד', 18.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 18.6.08, Morning
ה', 12.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 12.6.08, Morning
ד', 11.06.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 11.6.08, Morning
א', 08.06.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 8.6.08, Morning
ד', 04.06.2008 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 4.6.08, Morning
ה', 29.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 29.5.08, Afternoon
ד', 28.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 28.5.08, Afternoon
ד', 28.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 28.5.08, Morning
ה', 22.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 22.5.08, Afternoon
ד', 21.05.2008 Abu Dis, Wed 21.5.08, Afternoon
ב', 19.05.2008 'Anata, Abu Dis, Mon 19.5.08, Morning
ד', 14.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 14.5.08, Morning
ב', 12.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 12.5.08, Afternoon
א', 11.05.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 11.5.08, Morning
ה', 08.05.2008 'Anata, Abu Dis, Thu 8.5.08, Morning
א', 04.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 4.5.08, Morning
ה', 01.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 1.5.08, Afternoon
ה', 01.05.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 1.5.08, Morning
ג', 29.04.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 29.4.08, Morning
ג', 29.04.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 29.4.08, Afternoon
ב', 28.04.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 28.4.08, Morning
ה', 24.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.4.08, Morning
ג', 22.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 22.4.08, Afternoon
ב', 21.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 21.4.08, Afternoon
ה', 17.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 17.4.08, Afternoon
ה', 17.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 17.4.08, Morning
ד', 16.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 16.4.08, Morning
ג', 15.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 15.4.08, Afternoon
ג', 15.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Tue 15.4.08, Morning
ב', 14.04.2008 'Anata, Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 14.4.08, Morning
ה', 10.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 10.4.08, Afternoon
ד', 09.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 9.4.08, Afternoon
ה', 03.04.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 3.4.08, Morning
ה', 03.04.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 3.4.08, Afternoon
ה', 03.04.2008 'Anata, Abu Dis, Thu 3.4.08, Morning
ג', 01.04.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 1.4.08, Afternoon
ב', 31.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 31.3.08, Morning
ה', 27.03.2008 'Anata, Abu Dis, Thu 27.3.08, Morning
ה', 27.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 27.3.08, Afternoon
ה', 27.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 27.3.08, Morning
ד', 26.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 26.3.08, Morning
ב', 24.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 24.3.08, Morning
ב', 24.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 24.3.08, Afternoon
א', 23.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 23.3.08, Morning
ה', 20.03.2008 'Anata, Abu Dis, Thu 20.3.08, Morning
ה', 20.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 20.3.08, Morning
ה', 20.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 20.3.08, Afternoon
ד', 19.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 19.3.08, Afternoon
ד', 19.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Wed 19.3.08, Morning
ג', 18.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 18.3.08, Afternoon
ב', 17.03.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 17.3.08, Afternoon
ב', 17.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 17.3.08, Morning
ה', 13.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 13.3.08, Afternoon
ה', 13.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 13.3.08, Morning
ד', 12.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 12.3.08, Afternoon
ג', 11.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Tue 11.3.08, Afternoon
ב', 10.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 10.3.08, Morning
ב', 10.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 10.3.08, Morning
ה', 06.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 6.3.08, Morning
ד', 05.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 5.3.08, Afternoon
ב', 03.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 3.3.08, Morning
ב', 03.03.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 3.3.08, Afternoon
א', 02.03.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 2.3.08, Morning
ה', 28.02.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 28.2.08, Morning
ה', 28.02.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 28.2.08, Afternoon
ה', 21.02.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 21.2.08, Afternoon
ד', 20.02.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 20.2.08, Afternoon
ד', 20.02.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 20.2.08, Morning
ד', 13.02.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Wed 13.2.08, Morning
ו', 08.02.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 8.2.08, Morning
ה', 07.02.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 7.2.08, Morning
ד', 06.02.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 6.2.08, Afternoon
ד', 06.02.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 6.2.08, Morning
ב', 04.02.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 4.2.08, Afternoon
ו', 01.02.2008 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 1.2.08, Morning
ב', 28.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 28.1.08, Morning
א', 27.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 27.1.08, Morning
ה', 24.01.2008 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 24.1.08, Morning
ה', 24.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Thu 24.1.08, Afternoon
ד', 23.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Wed 23.1.08, Afternoon
ג', 22.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 22.1.08, Afternoon
א', 20.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 20.1.08, Morning
א', 20.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sun 20.1.08, Morning
ה', 17.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 17.1.08, Morning
ה', 17.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 17.1.08, Afternoon
ד', 16.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 16.1.08, Morning
ב', 14.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 14.1.08, Morning
א', 13.01.2008 'Anata, Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Sun 13.1.08, Morning
ה', 10.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 10.1.08, Morning
ג', 08.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 8.1.08, Afternoon
ב', 07.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 7.1.08, Morning
ד', 02.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 2.1.08, Morning
ד', 02.01.2008 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Wed 2.1.08, Afternoon
ב', 31.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Mon 31.12.07, Morning
ב', 31.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Mon 31.12.07, Afternoon
א', 30.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sun 30.12.07, Morning
ה', 27.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 27.12.07, Morning
ג', 25.12.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Tue 25.12.07, Afternoon
ב', 24.12.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 24.12.07, Morning
ב', 24.12.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Mon 24.12.07, Afternoon
א', 23.12.2007 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Sun 23.12.07, Morning
ה', 20.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 20.12.07, Morning
ד', 19.12.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Wed 19.12.07, Morning
ג', 18.12.2007 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 18.12.07, Afternoon
ב', 17.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 17.12.07, Morning
ג', 11.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Tue 11.12.07, Afternoon
ב', 10.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 10.12.07, Morning
ה', 06.12.2007 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 6.12.07, Morning
ג', 04.12.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 4.12.07, Afternoon
ה', 29.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Sheikh Saed, Thu 29.11.07, Afternoon
ו', 23.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Fri 23.11.07, Afternoon
ג', 20.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 20.11.07, Afternoon
ג', 20.11.2007 Abu Dis, Tue 20.11.07, Afternoon
ב', 19.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Mon 19.11.07, Morning
ה', 15.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 15.11.07, Afternoon
ה', 15.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 15.11.07, Morning
ג', 13.11.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Tue 13.11.07, Afternoon
ו', 09.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Fri 9.11.07, Morning
ה', 08.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 8.11.07, Afternoon
ה', 08.11.2007 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Thu 8.11.07, Morning
ג', 06.11.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Tue 6.11.07, Afternoon
ה', 01.11.2007 Abu Dis, Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Sheikh Saed, Thu 1.11.07, Morning
ה', 25.10.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Thu 25.10.07, Morning
ו', 19.10.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 19.10.07, Morning
א', 14.10.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Sun 14.10.07, Afternoon
ו', 05.10.2007 Abu Dis, Sheikh Saed, Fri 5.10.07, Morning
ב', 01.10.2007 Abu Dis, Container (Wadi Nar), Ras Abu Sbitan (Olive Terminal), Mon 1.10.07, Afternoon
Abu Dis (the Wicket)
ג', 14.06.2005 Abu Dis, Al-Ezariya, Container (Wadi Nar)
Abu Dis 2004
ה', 12.02.2004 Moving around is not trivial for Palestinians