מתן מקלט | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מתן מקלט