מחסום הר שמואל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום הר שמואל