עזבת ג'לעוד. אבו סאלמאן (1419) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עזבת ג'לעוד. אבו סאלמאן (1419)