מחנה פליטים קלנדיה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחנה פליטים קלנדיה