בית איג'זא 6179 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית איג'זא 6179