א זאוויה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א זאוויה