ענאתא / אל-עיסאוויה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ענאתא / אל-עיסאוויה