אום אל ח'יר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אום אל ח'יר