מקאם אל קובייבת | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אל קובייבת