מקאם שייח אבו יזיד | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח אבו יזיד