מקאם שיח' אבו לימון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שיח' אבו לימון