מקאם נבי נון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי נון