שיח' עיסא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שיח' עיסא