מקאם סלמן אל פרסי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם סלמן אל פרסי