סלמן אל פרסי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סלמן אל פרסי