מקאם אום א שייח' | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אום א שייח'