מקאם שייח' אחמד אל קס'ב | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח' אחמד אל קס'ב