נבי רבח | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נבי רבח