שיח' זיתון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שיח' זיתון