אחמד א-תבן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אחמד א-תבן