שיח' כאמל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שיח' כאמל