שייח כאמל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח כאמל