מקאם שיח' ע'אנם | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שיח' ע'אנם