פלאמיה צפון (914) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פלאמיה צפון (914)

א', 17.06.2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
ה', 14.06.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ב', 04.06.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
א', 13.05.2018 מחסום פלאמיה צפון נפתח באחור של חצי שעה
ב', 28.05.2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), פלאמיה
ה', 24.05.2018 ג'יוס, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ב', 30.04.2018 ג'יוס צפון 965, פלאמיה צפון (914)
ג', 17.04.2018 מחסומי פלאמיה צפון ודרום: האדמות החקלאיות מתרחקות מבעליהן יותר ויותר
ב', 26.03.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ה', 12.04.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
א', 01.04.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
ד', 14.03.2018 ג'יוס צפון 965, עזון, פלאמיה צפון (914)
ג', 20.03.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ג', 27.02.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
א', 11.02.2018 אורנית 1474, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), חבלה (1393)
ד', 27.12.2017 עיריית ג'יוס, מחסומי פלאמיה, ג'יוס צפון, שני חקלאים שנעצרו ושוחררו למחרת
א', 07.01.2018 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 24.12.2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ד', 20.12.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 14.12.2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 04.12.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 13.11.2017 ג'יוס דרום 1012, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל, עזון
ג', 24.10.2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
ד', 08.11.2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ש', 04.11.2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 29.10.2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 22.10.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.10.2017 כמה מר שאפשר להגיע למטע הזיתים הפרטי רק פעם בשנה!
ג', 26.09.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 01.10.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 07.09.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 27.08.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 21.08.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ב', 07.08.2017 הכיבוש מאורגן
ב', 24.07.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 05.07.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 20.06.2017 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), קלקיליה
ה', 11.05.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 02.04.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 26.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 07.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
ד', 22.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 12.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 01.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 24.01.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 08.01.2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 05.01.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 21.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 25.12.2016 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 20.12.2016 מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ג', 06.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עזון
א', 04.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ג', 29.11.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
א', 20.11.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ב', 14.11.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 08.11.2016 כפר כור, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ב', 31.10.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, רמאדין
ב', 31.10.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, מעבר אליהו
א', 09.10.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
ב', 22.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 29.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 22.08.2016 מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
ב', 15.08.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 11.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 03.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
א', 31.07.2016 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 17.07.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 03.07.2016 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 28.06.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
א', 19.06.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 20.06.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 16.06.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
א', 29.05.2016 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 22.05.2016 מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 16.05.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.05.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.05.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 04.05.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 01.05.2016 מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 17.04.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 10.04.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 03.04.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עסלה
א', 27.03.2016 בית פוריכ, ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
א', 20.03.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
ד', 09.03.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
פלאמיה צפון 914