בית משפט השלום | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית משפט השלום