- המנהל האזרחי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

- המנהל האזרחי