מלון קליף | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מלון קליף