הזיתים (623) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הזיתים (623)