ואלג'ה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ואלג'ה