הר אדר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הר אדר