שטח צבאי סגור רק לפלסטינים לא למתנחלים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שטח צבאי סגור רק לפלסטינים לא למתנחלים