נוער הגבעות | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נוער הגבעות