מתנחלים פוגעים בעדרי צאן במרעה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מתנחלים פוגעים בעדרי צאן במרעה