מתנחלים מתעמרים בפעילי שלום בגיבוי הצבא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מתנחלים מתעמרים בפעילי שלום בגיבוי הצבא