מתנחלים כורתים מטעי זיתים של פלסטינים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מתנחלים כורתים מטעי זיתים של פלסטינים