הצבא מגרש תושבים מביתם בעת אימונים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הצבא מגרש תושבים מביתם בעת אימונים