Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

איחוד משפחות

א', 31.07.2022 קלנדיה - לראעד ת.ז. ירוקה ומוגדר כתושב פלסטין בעוד שלאשתו ת.ז. כחולה והיא מוגדרת כתושבת ירושלים
ב', 21.03.2022 חבלה - הטרגדיה של פלסטיני אזרח ישראל
ב', 24.01.2022 מת"ק עציון: בירוקרטיה קפקאית
ב', 20.12.2021 מת"ק עציון: אנחנו עזרה ראשונה
ב', 26.04.2021 תעתועי הכיבוש: במת"ק עציון יש שוטר שאף פעם לא מגיע
ב', 17.08.2020 מת"ק עציון: מקבץ של עיכובים, מניעות ועוולות לפרנסה ולמשפחה.
ה', 23.07.2020 מת"ק עציון: לפתע פתאום מפרנס המשפחה לא יכול עוד לעבור לעבודתו בישראל
ב', 06.07.2020 מת"ק עציון: רוצה אישור מעבר? תחזיר את אשתך לעזה
ב', 22.06.2020 מת"ק עציון: האב אינו מורשה ללוות את בנו התינוק לניתוח
ג', 21.04.2020 כפר עקב - החנויות פתוחות אבל אין לאנשים כסף לקנות
ג', 19.11.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: קיבל כרטיס מגנטי אבל במחשב עדיין מופיע כמנוע
ד', 13.11.2019 מת"ק עציון: הכיבוש לא הולך לשומקום, רק מתרחב ומתבסס
ג', 27.08.2019 מחסומי הצפון: למה לא להקים סככה לממתינים?
ב', 12.08.2019 מחסומי הצפון: היום השני של חג הקורבן
ה', 22.09.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 06.07.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד