Photo Browser | Page 13 | מחסוםווטש

Photo Browser

תאונה קשה בכביש מול הכניסה לעזון
תאונה קשה בכביש מול הכניסה לעזון
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek
אזור המת"ק הישראלי בטולכרם
אזור המת"ק הישראלי בטולכרם
31/08/2020 Photo: Pitzy
31/08/2020
Photo: Pitzy
הצומת חסומה
הצומת חסומה
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek
פקק של מכוניות
פקק של מכוניות
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
31/08/2020 Photo: Ruti Tuval
31/08/2020
Photo: Ruti Tuval
צומת ברטעה:  מוניות ממתינות למבריחי הגדר
צומת ברטעה: מוניות ממתינות למבריחי הגדר
31/08/2020 Photo: Ruti Tuval
31/08/2020
Photo: Ruti Tuval
עין סכות בקעת הירדן: הכיף הגדול רחצה במי המעין
עין סכות בקעת הירדן: הכיף הגדול רחצה במי המעין
30/08/2020 Photo: Nurit Popper
30/08/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף לבנות הבקעה
בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף לבנות הבקעה
30/08/2020 Photo: Nurit Popper
30/08/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, עין סכות: יום בילוי ברחצה במעין
בקעת הירדן, עין סכות: יום בילוי ברחצה במעין
30/08/2020 Photo: Nurit Popper
30/08/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: חיילים, הסתכלתם לה בעיניים לפני שהרסתם את ביתה?
בקעת הירדן: חיילים, הסתכלתם לה בעיניים לפני שהרסתם את ביתה?
27/08/2020 Photo: Nurit Poper
27/08/2020
Photo: Nurit Poper
בקעת הירדן: תראו את האנשים שאת בתיהם אתם הורסים
בקעת הירדן: תראו את האנשים שאת בתיהם אתם הורסים
27/08/2020 Photo: Daphne Banai
יושבת בפתח אוהל מאולתר. לאחר שהצבא הרס את מגוריהם. קייץ חם 40 מעלות
27/08/2020
Photo: Daphne Banai
בקעת הירדן: מאהל המגורים מרוסק בעזרת  D9 צבאי
בקעת הירדן: מאהל המגורים מרוסק בעזרת D9 צבאי
27/08/2020 Photo: Daphne Banai
27/08/2020
Photo: Daphne Banai
בקעת הירדן: אחרי הריסת אוהל המטבח, זה מה שהצליחו להציל
בקעת הירדן: אחרי הריסת אוהל המטבח, זה מה שהצליחו להציל
27/08/2020 Photo: Daphne Banai
כלי מטבח שהספיקו להוציא לפני שהחיילים הרסו את המבנה
27/08/2020
Photo: Daphne Banai
בקת הירדן: העיזים חוזרות לחפש צל בהריסות הדיר
בקת הירדן: העיזים חוזרות לחפש צל בהריסות הדיר
27/08/2020 Photo: Nurit Poper
27/08/2020
Photo: Nurit Poper
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
26/08/2020 Photo: Shuli Bar
26/08/2020
Photo: Shuli Bar
מחסום טייבה רומנה: פרצה גדולה עדיין פתוחה
מחסום טייבה רומנה: פרצה גדולה עדיין פתוחה
26/08/2020 Photo: Shuli Bar
26/08/2020
Photo: Shuli Bar
דר' הר חברון: הבסטות והאשפה הרבה המצטברת כתוצאה ממכירת מזון לפנות בוקר
דר' הר חברון: הבסטות והאשפה הרבה המצטברת כתוצאה ממכירת מזון לפנות בוקר
25/08/2020 Photo: Michal Tsadik
25/08/2020
Photo: Michal Tsadik
מחסום ברטעה: הארכת השרוול בחניון העליון
מחסום ברטעה: הארכת השרוול בחניון העליון
25/08/2020 Photo: Ruti Tuval
25/08/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום ברטעה: פועלים שבים הביתה לגדה בסוף יום העבודה
מחסום ברטעה: פועלים שבים הביתה לגדה בסוף יום העבודה
25/08/2020 Photo: Ruti Tuval
25/08/2020
Photo: Ruti Tuval
גוש עציון, לאן ממהרות הכבשים
גוש עציון, לאן ממהרות הכבשים
24/08/2020 Photo:
24/08/2020
Photo:
יום חופש בזולה - פלאמיה
יום חופש בזולה - פלאמיה
24/08/2020 Photo: Nina s
24/08/2020
Photo: Nina s
מחסום ברטעה: הקרוסלה המובילה לטרמינל
מחסום ברטעה: הקרוסלה המובילה לטרמינל
23/08/2020 Photo: Tami Ritov
23/08/2020
Photo: Tami Ritov
שלט מחוזק לשער הכניסה למחסום הרכבים
שלט מחוזק לשער הכניסה למחסום הרכבים
23/08/2020 Photo: Tamar Fleishman
23/08/2020
Photo: Tamar Fleishman
שמורת הטבע וואדי נחל קנה
שמורת הטבע וואדי נחל קנה
21/08/2020 Photo: Irit Segoli
21/08/2020
Photo: Irit Segoli
יושבים משמאל לימין: עומאר, שלומית, אביב, מיכל.
יושבים משמאל לימין: עומאר, שלומית, אביב, מיכל.
21/08/2020 Photo: Irit Segoli
21/08/2020
Photo: Irit Segoli
ילד בן 10  בהפגנה
ילד בן 10 בהפגנה
21/08/2020 Photo: Irit Segoli
21/08/2020
Photo: Irit Segoli
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה לגדה, מהעבודה
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה לגדה, מהעבודה
20/08/2020 Photo: Tami Ritov
20/08/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום ברטעה: אופנת הקורונה
מחסום ברטעה: אופנת הקורונה
18/08/2020 Photo: Ruti Tuval
18/08/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד - עבר בהצלחה בין הבטונדות
מחסום יעבד - עבר בהצלחה בין הבטונדות
18/08/2020 Photo: Ruti Tuval
18/08/2020
Photo: Ruti Tuval
דרום הר חברון: על גבעה מול סוסיא צומחת שכונת קרוונים. מאחז חדש?
דרום הר חברון: על גבעה מול סוסיא צומחת שכונת קרוונים. מאחז חדש?
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון, אום פאקארה: פאדל וחדרה, שרוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתם
דרום הר חברון, אום פאקארה: פאדל וחדרה, שרוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתם
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון, אום פאגארה: ארבעת ילדי המשפחה משתי אמהות
דרום הר חברון, אום פאגארה: ארבעת ילדי המשפחה משתי אמהות
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון:  שכונת קראוונים חדשה מול סוסיא. עוד מאחז נולד?
דרום הר חברון: שכונת קראוונים חדשה מול סוסיא. עוד מאחז נולד?
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
אום פאגאראה, דרום הר חברון: חדרה רוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתה
אום פאגאראה, דרום הר חברון: חדרה רוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתה
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
אום פאגארה, דרום הר חברון: כך ממלאים את מיכלי המים בכפר - טרקטור רתום למיכל מים כובר בכפר
אום פאגארה, דרום הר חברון: כך ממלאים את מיכלי המים בכפר - טרקטור רתום למיכל מים כובר בכפר
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
13/08/2020 Photo: Nurit Poper
13/08/2020
Photo: Nurit Poper