ארתאח - שחר, שגרה גשומה

צופות: 
עידית מ. ורדה צ.
30/12/2018
|
בוקר

שחרשגרה גשומה

הגענו ב4:05, וכבר אנשים רבים בחוץבדרכם אל המכוניות המחכותהרבה מכוניות פרטיות חונות הפעם במגרש הדחוסבנוסף לואנים הרגיליםבקצה מגרש החניה בדרך אל היציאה הוצבו בטונדות חדשות (למגן מפני נפילה לתעלה שבהמשך?).

כבר בשעה זו החלו היום הפעימותבהן נסגרות קרוסלותinfo-icon הכניסה כשהרחבה מלאהונפתחותכשהרחבה מתרוקנתבדיקת מהירות המעבר במתחם העלתה – אשה עברה תוך דקות גברים -11-13דקות בהמשךלקראת 5:00, משך ההשהיה במתקן התארך ל- 20 דקות

קבוצת אנשים שבקשה לחזורפנתה לשומרשפתח להם אפשרות חזרהאלה אנשים שהעדיפו לוותר על יום עבודהביום גשום כזההנכונות של השומר להקשיב להם ראויה לציון.

מצאנו שורה של עמודי מתכת חדשים מקובעת וחוצה את הדרך הרחבה מקרוסלות היציאה לישראל – אל מגרש החניה הפנימי. התקשרתי מאוחר יותר לשרון המנהל, הוא אמר שמתכוונים להזיז את הגדר, להרחיב את השטח הפנימי כדי להגדיל את חדר האוכל של הצוות.